indywidualnie

25 tekstów – auto­rem jest in­dy­widual­nie.

Wszys­cy chce­my kiedyś usłyszeć kocham cię.. Na­wet gdy­by miało się to oka­zać kłam­stwem . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 stycznia 2012, 20:57

Bóg stworzył nas po to , abyśmy mieli ja­kiś cel , do które­go dążyć będziemy mi­mo wszys­tko . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 lipca 2011, 18:09

Obiet­ni­ce kochanków nig­dy nie brzmią być może

myśl
zebrała 24 fiszki • 29 czerwca 2011, 22:12

Przyz­wycza­jenie jest jedną z naj­gor­szych cech , ja­kie po­siada człowiek . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 czerwca 2011, 15:26

Tyl­ko człowiek uszczęśli­wi człowieka 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 maja 2011, 20:20

Przy­jaźń dam­sko-męska is­tnieje..do pier­wsze­go pocałunku. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 maja 2011, 16:37

W niektórych przy­pad­kach , niena­wiść jest końcową fazą miłości . 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 maja 2011, 13:05

Miłość po za tym , że jest po­win­na być jeszcze odwzajemniona... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 maja 2011, 00:20

Po spełnionych marze­niach , od życia nie ocze­kuje się już nicze­go innego. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 maja 2011, 18:06

Jeśli na­wet wy­baczy jej Bóg, to ona nie wy­baczy te­go sa­ma so­bie .. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 maja 2011, 21:52
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność